ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 •   วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยการนำของผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง, รร.บ้านโนนราศีโคกล่าม, รร.บ้านหินแห่เสริมศิลป์,   รร.บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์, รร.บ้านทิพโสต, รร.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด, รร.บ้านเหล่าพ่อหา, รร.บ้านโคกกลาง, รร.บ้านหนองเขื่อน และ รร.บ้านวังกุง […]

  วันวิทยาศาสตร์ “บ้านแห่งอนาคต” ศูนย์วังยาวเขวาไร่ดอนกลาง

    วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยการนำของผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง, รร.บ้านโนนราศีโคกล่าม, รร.บ้านหินแห่เสริมศิลป์,   รร.บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์, รร.บ้านทิพโสต, รร.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด, รร.บ้านเหล่าพ่อหา, รร.บ้านโคกกลาง, รร.บ้านหนองเขื่อน และ รร.บ้านวังกุง […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสนองนโยบาย สพฐ.ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดงความเคารพ” โดยมีนายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด 25 ทีม […]

  การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสนองนโยบาย สพฐ.ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดงความเคารพ” โดยมีนายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด 25 ทีม […]

  Continue Reading...

 •   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560”  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา […]

  พุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560

    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560”  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง […]

  กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูรณาการเก้าล้านดวงใจ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง […]

  Continue Reading...

 •   เด็กและเยาวชน เป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทย คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

  การอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

    เด็กและเยาวชน เป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทย คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มค.3

    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา […]

  Continue Reading...

 •   คณะกรรมกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.นำโดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. นำคณะลงพื้นที่ประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ […]

  สพฐ. เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๖๐

    คณะกรรมกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.นำโดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. นำคณะลงพื้นที่ประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ […]

  Continue Reading...

 •   เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกันแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

    เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกันแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 474 คน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ […]

  การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ

  วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 474 คน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดทำโครงงานในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับกลุ่มจังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ,โรงเรียนบ้านม่วงน้อย, […]

  การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดทำโครงงานในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับกลุ่มจังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ,โรงเรียนบ้านม่วงน้อย, […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านโสกคลอง

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกกาว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านโสกกาว

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกกาว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม แบบ (Active Learning) โดยมีนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แบบ (Active Learning)

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม แบบ (Active Learning) โดยมีนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training) ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ (ด้านภาษา) […]

  การอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training) สำหรับครูปฐมวัย

  วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training) ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ (ด้านภาษา) […]

  Continue Reading...