ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไพฑูรย์ ชาปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เดินทางเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร     

  โรงเรียนบ้านวังโพนรับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ

  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไพฑูรย์ ชาปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เดินทางเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร     

  Continue Reading...

 • ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๐น.) นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๖๐ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๖๐

  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๐น.) นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๖๐ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3     ได้ต้อนรับ นายชัยณรงค์  แสงคำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ผอ.คนใหม่) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น                         

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ต้อนรับ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.เขต คนใหม่

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3     ได้ต้อนรับ นายชัยณรงค์  แสงคำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (ผอ.คนใหม่) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น                         

  Continue Reading...

 • 24 พฤศจิกายน 2560 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม 3 เป็น ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT) ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560ด้วยโปรแกรม NT ACCES ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT) ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

  24 พฤศจิกายน 2560 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม 3 เป็น ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT) ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560ด้วยโปรแกรม NT ACCES ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันแสดงความเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อหน้าสาธารณะ  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต อัตลักษณ์เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3        ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

    วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันแสดงความเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อหน้าสาธารณะ  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต อัตลักษณ์เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3        ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วยนางวรรณา ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานกรรมการ, นายอนุวัฒน์ เพชรนาท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่นประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการ และนายพีระวัฒน์ […]

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วยนางวรรณา ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานกรรมการ, นายอนุวัฒน์ เพชรนาท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่นประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการ และนายพีระวัฒน์ […]

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ […]

  พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทางช่องรายการ […]

  พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทางช่องรายการ […]

  Continue Reading...

 • พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209  นายปัญญา สาระกุมาร  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความามารถในด้านทักษะทางวิชาการ […]

  การเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209  นายปัญญา สาระกุมาร  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความามารถในด้านทักษะทางวิชาการ […]

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร้องเพลงเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3             ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

  กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนักงานเขตสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

    วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร้องเพลงเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3             ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม […]

  พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน

  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแจ้งข้อราชการ และระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน โดยมีนางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประชุม ประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องรายงาน, การวางแผนกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561, ระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุใหม่, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, […]

  การประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.มหาสารคาม เขต 3

  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแจ้งข้อราชการ และระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน โดยมีนางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประชุม ประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องรายงาน, การวางแผนกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561, ระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุใหม่, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, […]

  Continue Reading...

 •             วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน  ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อรวมพลังแสดงความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สพป.มหาสารคาม เขต […]

  สพป.มค.3 เคารพธงชาติ ลดธงครึ่งเสา ถวายความเคารพพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

              วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน  ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อรวมพลังแสดงความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สพป.มหาสารคาม เขต […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดกลางกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 อำเภอกุดรัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรอำเภอกุดรัง ได้รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานในพิธี กาญจนา ศรีพระนาม […]

  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดกลางกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 อำเภอกุดรัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรอำเภอกุดรัง ได้รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานในพิธี กาญจนา ศรีพระนาม […]

  Continue Reading...

 • สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ […]

  การประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

  สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ […]

  Continue Reading...