ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม […]

  พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน

  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแจ้งข้อราชการ และระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน โดยมีนางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประชุม ประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องรายงาน, การวางแผนกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561, ระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุใหม่, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, […]

  การประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.มหาสารคาม เขต 3

  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแจ้งข้อราชการ และระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน โดยมีนางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประชุม ประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องรายงาน, การวางแผนกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561, ระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุใหม่, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, […]

  Continue Reading...

 •             วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน  ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อรวมพลังแสดงความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สพป.มหาสารคาม เขต […]

  สพป.มค.3 เคารพธงชาติ ลดธงครึ่งเสา ถวายความเคารพพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

              วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน  ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อรวมพลังแสดงความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สพป.มหาสารคาม เขต […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดกลางกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 อำเภอกุดรัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรอำเภอกุดรัง ได้รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานในพิธี กาญจนา ศรีพระนาม […]

  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดกลางกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 อำเภอกุดรัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรอำเภอกุดรัง ได้รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้สถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานในพิธี กาญจนา ศรีพระนาม […]

  Continue Reading...

 • สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ […]

  การประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

  สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้เยี่ยมสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ที่บวชตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต […]

  พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

  วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้เยี่ยมสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ที่บวชตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต […]

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมพลังแสดงความเข้มแข็งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริตบูรณาการสำนักงานวิถีพุทธ และโครงเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ  ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9         […]

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

    วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมพลังแสดงความเข้มแข็งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริตบูรณาการสำนักงานวิถีพุทธ และโครงเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ  ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9         […]

  Continue Reading...

 •   วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้จัดให้มีพิธีบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำทางชีวิต บวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทุกคนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อุทิศถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 65 พรรษา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยจัดขึ้น […]

  พิธีเปิดโครงการบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.3 เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

    วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้จัดให้มีพิธีบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำทางชีวิต บวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทุกคนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อุทิศถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 65 พรรษา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยจัดขึ้น […]

  Continue Reading...

 • คณะข้าราชการและบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชนอำเภอกุดรัง ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560    วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่วัดศรีอรุณ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3  พร้อมด้วยนายสิทธิชัย […]

  สพป.มค.3 เข้าวัดทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

  คณะข้าราชการและบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชนอำเภอกุดรัง ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560    วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่วัดศรีอรุณ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3  พร้อมด้วยนายสิทธิชัย […]

  Continue Reading...

 •   ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.                                  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา […]

  Video Conference การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการศึกษา สพฐ.

    ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.                                  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา […]

  Continue Reading...

 •   สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง  นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา […]

  การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

    สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง  นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา […]

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติไทย สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3         ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

    วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติไทย สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3         ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : […]

  Continue Reading...

 • ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่ระดับสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560  โดยรอบแรกได้ออกประเมินกลั่นกรองเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน  คือ ด้านรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว และด้านรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว   ส่วนรอบที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแล้ว […]

  การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่ระดับสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560  โดยรอบแรกได้ออกประเมินกลั่นกรองเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน  คือ ด้านรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว และด้านรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว   ส่วนรอบที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแล้ว […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงาน ผลสำเร็จและความก้าวหน้าตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์ โดยได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) […]

  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ศึกษาดูงาน โครงการ “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์

  วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงาน ผลสำเร็จและความก้าวหน้าตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์ โดยได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎ กติกา ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในเกียรติบัตรและจัดให้มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการ ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 […]

  สพฐ. มอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ ให้ ร.ร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎ กติกา ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในเกียรติบัตรและจัดให้มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการ ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 […]

  Continue Reading...