การจัดทำข้อมูลสารสนเทศลดความเหลื่อมล้ำนักเรียนยากจน สพป.มหาสารคาม เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (การคัดกรองนักเรียนยากจน) ปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคนก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่น

คลิ๊กที่รูป  เพื่อชมภาพเคลื่อนไหว

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศลดความเหลื่อมล้ำนักเรียนยากจน สพป.มหาสารคาม เขต 3