เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3