เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3