เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสคร์

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสคร์

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3