สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน รร.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 2_resize

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์

3_resize 4_resize

โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีนายโกวิท ภูโอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงเป็ด เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกกล้วย เพื่อจำหน่ายผลผลิตในโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 10_resize 11_resize 12_resize

สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : ข้อมูล/โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/เผยแพร่