ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จนท.ธุรการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560  รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฏาคม 2560

เอกสาร : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว