กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 2 (1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกันแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5)

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว
กฤษฎา  ศรีตระกูล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ : ถ่ายภาพ