กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูรณาการเก้าล้านดวงใจ

2 พระ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำสวดมนต์ภาวนา

3 4 6 จ้า51 พิเศษ6 (1) 6 (2) 6 (3) 6 (4) 6 (5) 6 (6) 6 (7) 6 (8) 6 (9) 6 (11) 7 (1) 7 (2) 7 (4) 7 (5) 8 (1)  8 (3) 8 (4)

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา  : กิจกรรม/โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์  : ภาพ/ข่าว