กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำดีเพื่อพ่อ

7_resize กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำสวดมนต์ภาวนา

2_resize 4_resize 5_resize 7_resize 8 (1)_resize 8 (2)_resize 8 (3)_resize 8 (4)_resize 8 (5)_resize 8 (8)_resize 8 (10)_resize 8 (11)_resize 8 (12)_resize 8 (13)_resize 8 (14)_resize 8 (15)_resize 8 (16)_resize 8 (17)_resize

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : กิจกรรม/โครงการ
กฤษฎา ศรีกระกูล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  :  ภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์  : ข่าว/เผยแพร่