ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศ  ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

 ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3