สพฐ. มอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ ให้ ร.ร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560

สพฐ. มอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ ให้ ร.ร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  ต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560 2ประธาน (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎ กติกา ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในเกียรติบัตรและจัดให้มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการ ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 6

ในโอกาสนี้ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็น “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค” ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นางสิธิกิติ์ จันสามารถ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ จาก นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. โดยมีโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

5 7 8 สิธิกิติ์ (2) 8 สิธิกิติ์ (1) 9 11 12 10 (1) 8 10

สิธิกิติ์ จันสามารถ ครู ร.ร.ศรีโกสุมฯ : เครดิตภาพและข้อมูล
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่
ดูหน้าเว็บไซต์ สพฐ. คลิกที่นี่ค่ะ