กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 1 รองปัญญา_resize

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติไทย สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

5_resize 3_resize 4_resize 6 (2)_resize 6 (1)_resize 8_resize 9_resize 10_resize

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว