การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ปีการศึกษา 2560 1 (2)

สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 (3) 1 (4)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง  นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 283 กิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209, โรงเรียนบ้านสังข์ทอง และโรงเรียนบ้านยางใหญ่ โดยการแข่งขันครั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นในเดือนธันวาคม 2560 นี้ ภายใต้คำขวัญ “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”

DSC_0302_resize DSC_0303_resize DSC_0305_resize DSC_0306_resizeDSC_0308_resize DSC_0309_resize DSC_0310_resize DSC_0312_resize DSC_0317_resize DSC_0318_resize DSC_0321_resize DSC_0325_resize DSC_0322_resize DSC_0326_resize

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว