พิธีเปิดโครงการบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.3 เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

พิธีบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.3 เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 532628วัดอรัญญิการาม

วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้จัดให้มีพิธีบวชสามเณร-ศีลจาริณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำทางชีวิต บวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทุกคนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต อุทิศถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 65 พรรษา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยจัดขึ้น ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

1 รองปัญ 1 พิเศษ (2)_resize

วัดอรัญญิการาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้แก่ กิจกรรมบวชสามเณร  มีนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธี

1 รองปัญญา_2_resize 3 นร_resize

    วัดชัยประสิทธิ์ ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้แก่ กิจกรรมบวชศีลจาริณี มีนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธี

วัดกลางกุดรัง (1) วัดกลางกุดรัง (3)

     วัดกลางกุดรัง และวัดวังโจดโสการาม อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ได้แก่  กิจกรรมบวชสามเณร และศีลจาริณี มีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอกุดรังเป็นประธานในพิธี

วัดราษฎร์สังคม หนองซอน เชียงยืน (3) วัดราษฎร์สังคม หนองซอน เชียงยืน (1)

วัดราษฎร์สังคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้แก่  กิจกรรมบวชสามเณร มีนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธี

จาริณี วัดโพธิ์ศรีว่าง เชียงยืน S__46292998

วัดโพธิ์ศรีสว่าง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้แก่ กิจกรรมบวชศีลจาริณี มีนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานในพิธี และ

วัดธรรมรังสี ชื่นชม 6 (1)_resize

  วัดธรรมรังสี อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ได้แก่  กิจกรรมบวชสามเณร มีนายพิศิษฎ์ แสงสุพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมมีการถือศีล สวดมนต์ทำวัตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และสอบอารมณ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครอง ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้านในเขตบริการทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนและให้เกียรติมาร่วมพิธีเป็นอย่างดียิ่ง

4 (2)_resize 2จ้า (3)_resize 2 ตุ่ย_resize 5 (1)_resize 5 (2)_resize 6 (2)_resize 7 (1)_resize 2 ผอ.ไพฑูรย์ 2จ้า (4)_resize 2จ้า (6)_resize 2จ้า (9)_resize 2จ้า (10)_resize 2พิเศษ (2)_resize 2พิเศษ (3)_resize 2พิเศษ (4)_resize ท 2พิเศษ (5)_resize9 สวย (2)_resize

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์  : ภาพ/ข่าว
ขอขอบคุณ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 และสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ : ภาพกิจกรรม ณ สถานที่ต่าง ๆ

สามารถคลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
คลิก 1 วัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง
คลิก 2 วัดอรัญญิการาม