สพป.มหาสารคาม เขต 3 รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สพป.มหาสารคาม เขต 3  รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2_resize

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน  ร่วมใจกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมพลังแสดงความเข้มแข็งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริตบูรณาการสำนักงานวิถีพุทธ และโครงเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ  ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

3_resize 4_resize  6_resize 5_resize7_resize 8_resize 9_resize 10_resize

 ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว
ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม