การเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ประธานพิเศดจ้า การเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209  นายปัญญา สาระกุมาร  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1 พิเศษจ้า (1)_resize 1 พิเศษจ้า (2)_resize

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน  อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 ไหว้ (1)_resize 2 ไหว้ (2)_resize

โดยกิจกรรมจัดขึ้น ภายใต้คำขวัญ “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” มีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 283 กิจกรรม จาก 155 โรงเรียน 1,181 ทีม และนักเรียนแข่งขัน 1,443 คน โดยใช้คณะกรรมการตัดสิน รวมทั้งสิ้น 1,443 คน

2 ไหว้ (3)_resize 2 ไหว้ (5)_resize

ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209, สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสังข์ทอง,  สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านยางใหญ่ และสนามแข่งขันหอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น

4 รวมใหญ่ (1)_resize 4 รวมใหญ่ (2)_resize1 พิเศษจ้า (2)_resize 2 ไหว้ (4)_resize5 ยืนรวมกัน (1)_resize 5 ยืนรวมกัน (2)_resize5 ยืนรวมกัน (3)_resize 5 ยืนรวมกัน (5)_resize 5 รวมย่อย (1)_resize5 รวมย่อย (2)_resize 5 รวมย่อย (3)_resize5 รวมย่อย (4)_resize 5 รวมย่อย (5)_resize5 รวมย่อย (6)_resize 5 รวมย่อย (7)_resize6 เยี่ยมสนามแข่ง (1)_resize 6 เยี่ยมสนามแข่ง (2)_resize6 เยี่ยมสนามแข่ง (3)_resize 6 เยี่ยมสนามแข่ง (4)_resize6 เยี่ยมสนามแข่ง (5)_resize 10 รำ (1)_resize10 รำ (2)_resize

 

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว