พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ S__8364381

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้าประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทางช่องรายการ OBEC Chanel www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline โดยมีวัตถุประสงค์ส่งข่าวสารการศึกษาโดยตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ มี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ.ร่วมออกในรายการ

S__8364379 S__8364383

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว