กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 2

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน  นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ร่วมใจกันแสดงความเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อหน้าสาธารณะ  หนึ่งในกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต อัตลักษณ์เขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

3 6 (1) 5 (1)  5 (2) 5 (3) 5 (4) 5 (5) 6 (2)8 9

 ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว