การประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT) ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

24 พฤศจิกายน 2560

นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม 3 เป็น

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT)

ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560ด้วยโปรแกรม NT ACCES

ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

nt1_resize nt2_resize nt3_resize nt4_resize nt5_resize nt6_resize nt7_resize nt8_resize