ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๖๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๐น.) นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๖๐ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0002 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0007 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0023 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0030 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0031 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0040 (Small) ประชุมผู้บริหาร_๑๗๑๒๐๔_0041 (Small) ประชุมผู้บริหาร261_๑๗๑๒๐๔_0004 (Small)