โรงเรียนบ้านวังโพนรับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายไพฑูรย์ ชาปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
เดินทางเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ขยะ6 (Small) ขยะ8 (Small)

ขยะ9 (Small) S__10100825 (Small)

ขยะ2 (Small)    S__10100826 (Small)