ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายสมพงษ์    โรจน์ภัทรพงศ์นายสมพงษ์    โรจน์ภัทรพงศ์
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA
      นายประสพสุข หีบแก้ว            นายปัญญา สาระกุมาร                นายสิทธิชัย สมเดช             นายสายทอง ไตรยะวิภาค
       รอง ผอ.สพป.มค. 3                  รอง ผอ.สพป.มค. 3                  รอง ผอ.สพป.มค. 3                 รอง ผอ.สพป.มค. 3