เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559