เรื่อง รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559