เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมชาย ๖ ที่ / ๔๙ ขนาด ๖ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหอย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมชาย ๖ ที่ / ๔๙ ขนาด ๖ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔/๒๕๖๐
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมชาย ๖ ที่ / ๔๙ ขนาด ๖ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองหอย