ผลงานทางวิชาการ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสนองนโยบาย สพฐ.ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดงความเคารพ” โดยมีนายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด 25 ทีม […]

  การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสนองนโยบาย สพฐ.ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดงความเคารพ” โดยมีนายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมประกวด 25 ทีม […]

  Continue Reading...

 •   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560”  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา […]

  พุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560

    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560”  ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา […]

  Continue Reading...

 •   ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

    ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง […]

  กิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูรณาการเก้าล้านดวงใจ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำสมาธิ และแผ่เมตตา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจ้ากรรมนายเวร เนื่องในกิจกรรมสำนักงานวิถีพุทธ บูรณาการเก้าล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อและสำนักงานเขตสุจริต  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีพระครู พุทธิธรรมประยุต  วัดโพธิ์ศรีสว่าง […]

  Continue Reading...

 •   เด็กและเยาวชน เป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทย คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

  การอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

    เด็กและเยาวชน เป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทย คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

  Continue Reading...

 •   วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มค.3

    วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา […]

  Continue Reading...

 •    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

  Continue Reading...

 •    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  Continue Reading...

 •   คณะกรรมกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.นำโดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. นำคณะลงพื้นที่ประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ […]

  สพฐ. เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๖๐

    คณะกรรมกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.นำโดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. นำคณะลงพื้นที่ประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ […]

  Continue Reading...

 •   เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกันแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ […]

  กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

    เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกันแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ […]

  Continue Reading...

 •    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศธุรการ

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

     เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศธุรการ

  Continue Reading...

 •    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

     เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 474 คน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ […]

  การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ

  วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 474 คน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560  รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฏาคม 2560 เอกสาร : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จนท.ธุรการ)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560  รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฏาคม 2560 เอกสาร : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

  Continue Reading...